Önkormányzati hivatali portál

Közzétéve: 2018.03.09, 09:59 Szerző: Öreglak Önkormányzat

Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyében és a környező településeken

 

A projekt címe: Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyében és a környező településeken

A kedvezményezett neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 57 411 649.-Ft

A támogatás mértéke ( %-ban) : 100 %

A projekt tartalmának bemutatás: A projekt 15 települési Önkormányzat ( Lengyeltóti, Gyugy , Hács, Kisberény, Buzsák, Csömend, Gamás, Látrány, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök és Táska) konzorciumi együttműködésében valósul meg. A projekt vezetője Lengyeltóti. A projekt során helyi identitást erősítő közösségi részvételre épülő szabadidős, bűnmegelőzési , közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok kerülnek megrendezésre. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata , a helyi civil társadalom megerősödése, segíti a helyi közösségi konfliktusok  megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak , illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08.01.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009

Tovább olvasom
Közzétéve: 2018.09.05, 08:57 Szerző: Fülöp György

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Öreglakon

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Öreglakon

Öreglak Község Önkormányzata jelen pályázat keretében felújította az orvosi rendelőt és a védőnői rendelő épületét.
A beruházás keretében a várók, valamint közlekedő helyisége festést és csempeburkolatot kapott.
Kicserélésre került az elavult fűtési rendszere, valamint az épület teljes hőszigetelése is megvalósult.
A napkollektoros rendszer a melegvíz ellátását teszi gazdaságosabbá.
​A beruházás keretében továbbá modern orvosi és védőnői eszközök, illtetve IT eszközök kerültek beszerzésre.

Projekt adatok:

Pályázó neve:

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Öreglakon

Kitörési pont:

Gyógyító Magyarország - Egészségipari Program

Pályázati kiírás megnevezése:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése (Dél-Dunántúl)

Forrás megnevezése:

ERFA

Beruházás helye (régió):

Dél-Dunántúl

Beruházás helye (megye):

Somogy

Beruházás helye (helység):

Öreglak

Megítélt összeg:

16 692 040 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2015.04.15

Tovább olvasom
Közzétéve: 2018.11.12, 10:36 Szerző: Öreglak Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Közzétéve: 2018.11.20, 10:28 Szerző: Öreglak Önkormányzat

Sportfejlesztési program

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §-ának (1)
bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5)
bekezdése alapján meghozta a következő
                                                                                                       H A T Á R O Z A T O T

Tovább olvasom
Közzétéve: 2018.12.19, 13:45 Szerző: Öreglak Önkormányzat

Öreglak Településtervezési Eszközeinek Módosítása 2022

Közzétéve: 2022.07.27, 13:56 Szerző: Öreglak Önkormányzat

Balatoni berkek különleges madárvédelmi terület (HUDD10012) Natura 2000 fenntartási terv

Hirdetmény letöltéséhez klikkeljen a tovább olvasom gombra.

Tovább olvasom
Közzétéve: 2021.11.19, 08:20 Szerző: Öreglak Önkormányzat

Öreglak Község Önkormányzata „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” - Az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése

Magyar Falu program

Általános tájékoztató önkormányzati elektronikus ügyintézésről

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

Tiszta Délnyugat-Balaton